Κόλαφος για Μπακατσέλο: «χάνει» το άρθρο 99, ελέγχεται για αλλοιωμένους ισολογισμούς

Κόλαφος για την οικογένεια Μπακατσέλου και τους συνεταίρους της, Σταύρο Ψυχάρη και Φώτη Μπόμπολα, είναι η τελευταία απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

moneynshow1_425x

Ο Αλέξανδρος Μπακατσέλος (μέσον) με τον Μιχάλη Σάλλα, πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς και επιστήθιο φίλο του (δεξιά), και τον έναν από τους τέσσερις γιους του, Νικόλα Μπακατσέλο

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θέτει φραγμό στα σχέδια της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας και των δύο Αθηναίων εκδοτών να οδηγήσουν τον «Αγγελιοφόρο», το μεγαλύτερο εκδοτικό συγκρότημα της Βόρειας Ελλάδας, στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, για να αποφύγουν να αποπληρώσουν στο ακέραιο τις συσσωρευμένες οφειλές τους, ύψους 24,1 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, εντοπίζει λογιστικά στοιχεία και εγγραφές που αλλοιώνουν τους  ισολογισμούς του συγκροτήματος κατά τα τελευταία, αλλά και τα προσεχή έτη, ενώ προξενούν αμφιβολίες για το πραγματικό μέγεθος που έχει η καθαρή θέση του, που είναι ήδη αρνητική.

Τι ζητούσε

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο απορρίπτει την αίτηση που υπέβαλε στις αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους η οφειλέτρια εταιρία του «Αγγελιοφόρου», η Εκδοτική Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ) ΑΕ, ζητώντας να ανοιχθεί η διαδικασία εξυγίανσής της και να υπαχθεί στις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, ώστε να έρθει σε συνεννόηση με τους πιστωτές της και να καταβάλει τις οφειλές της είτε σε 20 έτη είτε με «κούρεμα» σε ποσοστό 60%.

Η οφειλέτρια εταιρία, που ανήκει στους Αλ. Μπακατσέλο, Στ. Ψυχάρη και Φ. Μπόμπολα, υποστήριξε στην αίτησή της ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, παρουσιάζει ισχυρή έλλειψη ρευστότητας και έχει περιέλθει σε πρόσκαιρη αδυναμία, που δεν της επιτρέπουν να εξοφλήσει αμέσως και πλήρως τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

«Δεν είναι βιώσιμη…»

Ωστόσο, οι τρεις δικαστές που συγκρότησαν το Πολυμελές Πρωτοδικείο, αποφαίνονται ότι «δεν προκύπτουν βάσιμες προσδοκίες για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης της αιτούσας και για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της». Έτσι, απορρίπτουν το επιχειρηματικό σχέδιο για την εξυγίανση της ΕΒΕ ΑΕ.

Επίσης, δεν κάνουν δεκτές τις πρόσθετες παρεμβάσεις που άσκησαν υπέρ αυτής η Alpha Bank και 76 εργαζόμενοι, οι οποίοι επικαλέστηκαν έννομο συμφέρον και ζήτησαν να συνεχιστεί η δραστηριότητα της εταιρίας, ώστε να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεών τους.

Παράλληλα, οι δικαστές απορρίπτουν ως απαράδεκτες την πρόσθετη παρέμβαση του ΙΚΑ υπέρ της εταιρίας και την κύρια παρέμβαση του ΕΔΟΕΑΠ κατά της εταιρίας, θεωρώντας και στις δύο περιπτώσεις ότι τα εν λόγω νομικά πρόσωπα δε νομιμοποιούνται σε άσκηση παρέμβασης, καθώς είναι κύριοι διάδικοι.

Παρέμβαση 8 εργαζομένων

Αντιθέτως, οι τρεις δικαστές αποδέχονται σχεδόν στο σύνολό της την κύρια παρέμβαση που άσκησαν οκτώ (8) εργαζόμενοι, κυρίως δημοσιογράφοι – μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, που διατηρούν σημαντικές αξιώσεις σε βάρος της εταιρίας.

Οι εν λόγω μισθωτοί, που παραμένουν απλήρωτοι επί 5 μήνες, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, υποστήριξαν ότι με δόλια και καταστρεπτικά μέσα η εργοδοσία επιχειρεί να καλλιεργήσει τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της ΕΒΕ ΑΕ στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ το σχέδιο ανόρθωσης που έχει καταρτίσει, είναι ανεδαφικό και ανεφάρμοστο.

Το σκεπτικό της απόφασης

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ΄ αριθμόν 3884/2015 απόφασης, που εξέδωσε το Πολυμελές  Πρωτοδικείο, το σχέδιο εξυγίανσης της ΕΒΕ ΑΕ, εκδότριας εταιρίας των εφημερίδων «Αγγελιοφόρος» και «Αγγελιοφόρος της Κυριακής», του περιοδικό «Close Up» και άλλων εντύπων, απορρίπτεται για τους ακόλουθους λόγους:

 1. Δεν μπορεί να καλυφθεί από τα προβλεπόμενα έσοδα της εταιρίας αφενός μεν η δαπάνη 1,24 εκατ. € για αποζημιώσεις προσωπικού που θα αποχωρήσει με εθελουσία έξοδο (43 άτομα), αφετέρου δε το σύνολο των υφιστάμενων υποχρεώσεών της προς τους εργαζόμενους, ύψους 550.000 €.
 1. Δεν αναμένεται ιδιαίτερη αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας, ώστε ενδεχομένως να εξυπηρετηθούν σταδιακά οι συσσωρευμένες ζημίες και υποχρεώσεις αρκετών ετών. Κι αυτό, γιατί – ακόμη και με τους υπολογισμούς της ίδιας της εταιρίας – ο κύκλος εργασιών θα φτάσει μόλις σε 5,89 εκατ. € σε 20 έτη, δηλαδή το 2034, έναντι 3,84 εκατ. € το 2015.
 1. Το ποσοστό μικτού κέρδους προβλέπεται να είναι 30% ανά έτος κατά μέσο όρο σε βάθος 20ετίας. Αυτό κρίνεται υπερβολικό αισιόδοξο και άρα αβάσιμο, σε σχέση με το ποσοστό μικτού κέρδους των παρελθόντων ετών, που ήταν μόλις 11,9% στην καλύτερη περίπτωση.
 1. Προβλέπεται καθολική μείωση των λοιπών λειτουργικών δαπανών της εταιρίας, διατυπωμένη με γενικό και αόριστο τρόπο, που δεν επιβεβαιώνεται από μάρτυρες και έγγραφα.
 1. Οι προτεινόμενοι τρόποι ενίσχυσης των εσόδων (αύξηση κυκλοφορίας, διαφημίσεις, μικρές αγγελίες κ.ά.) «διατυπώνονται με γενικό και αόριστο τρόπο και βασίζονται στην ευχή για γενικότερη ανάπτυξη στη χώρα…».
 1. Τα ίδια μέτρα ενίσχυσης των εσόδων είχαν περιληφθεί σε σχέδιο εξυγίανσης που εκπόνησε για λογαριασμό της ΕΒΕ ΑΕ το 2012 η εταιρία συμβούλων Deloitte Business Solutions AE, αλλά προφανώς το σχέδιο αυτό δεν απέδωσε.
 1. Τα προβλεπόμενα έσοδα από την εκμίσθωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της μονάδας «Φίλιππος» στο νέο εταιρικό σχήμα που έχει συσταθεί σε σύμπραξη με την εφημερίδα «Μακεδονία», είναι μόλις 69.000 € το χρόνο. Το ποσό αυτό είναι ασήμαντο, σε σχέση με το σύνολο των υποχρεώσεων της ΕΒΕ ΑΕ.
 1. Η εταιρία εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια 3,5 εκατ. € και ζημίες 5,04 εκατ. € στο τέλος του 2013, γεγονός που κρίνεται «ιδιαίτερα σημαντικό για την έλλειψη δυνατότητας ανάκαμψης της αιτούσας». Μάλιστα, τα ίδια κεφάλαια και οι ζημίες της εταιρίας θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο αυξημένα (δηλαδή αρνητικά), αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή της εταιρίας για τη χρήση του 2013.
 1. Οι ισολογισμοί των τελευταίων, αλλά και των επομένων ετών είναι αλλοιωμένοι και δημιουργούνται αμφιβολίες για το μέγεθος της καθαρής θέσης της εταιρίας, που είναι ήδη αρνητική. Κι αυτό, γιατί, μεταξύ άλλων, δεν δικαιολογούνται επαρκώς οι επισφαλές απαιτήσεις, ύψους τουλάχιστον 13,74 εκατ. € στο τέλος του 2013, ούτε σχηματίζονται προβλέψεις για την αντιμετώπιση της ζημίας που ενδέχεται να προκύψει από τη μη είσπραξή τους σε ορίζοντα 20ετίας.
 1. Ο προτεινόμενος τρόπος ρύθμισης των υποχρεώσεων της εταιρίας προς τις τράπεζες, ύψους 16,62 εκατ. €, δεν κρίνεται πιθανό ότι θα γίνει αποδεκτός, ιδίως από την Alpha Bank και την Εθνική, που είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές.

Θα χαθούν 43 θέσεις εργασίας

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά στην κοινωνική προσφορά της εταιρίας στον τομέα της απασχόλησης, η οποία (προσφορά) εξαίρεται από την εργοδοσία της ΕΒΕ ΑΕ, οι τρεις δικαστές σημειώνουν τα εξής:

 • Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο εξυγίανσης, θα απολεσθούν σε κάθε περίπτωση 43 θέσεις εργασίας, επί συνόλου 108 θέσεων σήμερα.
 • Η εταιρία σταμάτησε να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζομένων της από το καλοκαίρι του 2014, «προέβη δε σε έναντι καταβολές εν όψει της ένδικης αίτησης (σ.σ. συζητήθηκε στις 13.2.2015) και ύστερα από άσκηση εκ μέρους εργαζομένων σχετικών ασφαλιστικών μέτρων, αγωγών και κατασχέσεων που ακολούθησαν». 
 • Αν ληφθεί υπόψη ότι η βιωσιμότητας της εταιρίας δεν κρίνεται πιθανή, «η διατήρηση κάποιων θέσεων εργασίας, που θα συνοδεύεται από την έγκαιρη καταβολή των αντίστοιχων αποδοχών, κρίνεται επίσης αμφίβολη».

Κατόπιν αυτών το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αποφασίζει να κάνει δεκτή μόνον την κύρια παρέμβαση οκτώ (8) εργαζομένων, η οποία ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με τις πρόσθετες παρεμβάσεις της Alpha Bank, του ΙΚΑ και 76 μισθωτών της εταιρίας.

Οι συσσωρευμένες οφειλές

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα η ΕΒΕ ΑΕ, η οποία διοικείται προσωρινώς από τον Βασίλειο Μπακατσέλο, υιό του βιομήχανο Αλέξανδρου Μπακατσέλου και ποινικά διωκόμενο για μη καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενους, έχει συσσωρεύσει οφειλές 24,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες επιμερίζονται ως εξής:

 • Σε τράπεζες                                 16,70 εκατ. €
 • Σε προμηθευτές                            3,18 εκατ. €
 • Σε λοιπούς πιστωτές                     2,67 εκατ. €
 • Σε εργαζόμενους                              550.000 €
 • Σε ασφαλιστικούς οργανισμούς       422.000 €

6 σκέψεις σχετικά με το “Κόλαφος για Μπακατσέλο: «χάνει» το άρθρο 99, ελέγχεται για αλλοιωμένους ισολογισμούς

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s